Gostovanje Planetarijuma PMF-a u Trebinju

Planetarijum PMF-a je 28. i 29. aprila 2022. gostovao u Trebinju, gdje smo za đake OŠ “Vuk Karadžić” iz Trebinja organizovali kurs iz astronomije, prilagođen nastavnom planu i programu za osnovne škole.

Kursu u Planetarijumu je prošlo nekoliko stotina đaka OŠ “Vuk Karadžić” svih starosnih grupa, ali i nekoliko razreda Tehničke škole iz Trebinja. Gostovanje Planetarijuma je, po zajedničkoj ocjeni domaćina i osoblja Planetarijuma, bilo izuzetno uspješno. Ponovo se pokazala potreba za gostovanjem Planetarijuma i duže i češće širom opština i škola Republike Srpske jer je interesovanje građanstva bilo veliko, ali kojima nažalost ovaj put nismo mogli izaći u susret usljed ograničenog kapaciteta samog Planetarijuma. Nadamo se da ćemo se vratiti u Trebinje vrlo brzo.

Osoblje koje je predstavilo Planetarijum đacima u Trebinju su Valentina Bošković, Nemanja Rakić, Boris Božić i Milan Popović.